Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Πέμπτη, 22 Νοεμβρίου 2012

Αύξηση 12,16% στους εγγεγραμμένους ανέργους

Από αυτά, 338.055 (ποσοστό 43,46%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και μεγαλύτερο των 12 μηνών και 439.713 (ποσοστό 56,54%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των....


12 μηνών. Από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ προκύπτει μείωση των μακροχρόνια ανέργων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα κατά 1.595 άτομα (-0,47%), με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση μεταξύ των Περιφερειών να έχει καταγραφεί στην Περιφέρεια Κρήτης (-5,43%), και αύξηση κατά 53.564 άτομα (+18,83%) από τον Οκτώβριο του 2011.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων οι 324.495 είναι άνδρες (ποσοστό 41,72%) και οι 453.273 είναι γυναίκες (ποσοστό 58,28%). Στην ηλικιακή ομάδα από 30-54 ετών το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 495.962 άτομα (ποσοστό 63,77%), στην ηλικιακή ομάδα κάτω των 30 σε 203.732 άτομα (ποσοστό 26,19%) και στην ηλικιακή ομάδα άνω των 55 ετών σε 78.074 άτομα (ποσοστό 10,04%).

Στο εκπαιδευτικό επίπεδο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 370.326 άτομα (ποσοστό 47,61%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο υποχρεωτικής εκπαίδευσης (έως 3η Γυμνασίου) ανήλθε σε 272.746 άτομα (ποσοστό 35,07%), στο εκπαιδευτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανήλθε σε 125.791 άτομα (ποσοστό 16,17%) και στο εκπαιδευτικό επίπεδο χωρίς εκπαίδευση σε 8.905 άτομα (ποσοστό 1,14%).

Στους Έλληνες υπηκόους το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 718.768 άτομα (ποσοστό 92,41%), στους υπηκόους τρίτων χωρών ανήλθε σε 45.886 άτομα (ποσοστό 5,90%) και στους υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανήλθε σε 13.114 άτομα (ποσοστό 1,69%).

Πηγή: Ναυτεμπορική