Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

«Να μη γίνουν οι εκπαιδευτικοί “περιπλανώμενοι φαντάροι”»

Τη διάταξη που υποχρεώνει τους εκπαιδευτικούς να μετακινούνται σε όλα τα σχολεία της χώρας και σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από οργανική θέση και μόνο με απόφαση του υπουργού Παιδείας, καταγγέλλει σήμερα το...


Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ), μαζί με τα άλλα μέτρα που προωθούνται στη Βουλή και τον προϋπολογισμό.

Η διάταξη αυτή - τονίζει η ΟΛΜΕ- μετατρέπει τους εκπαιδευτικούς σε περιπλανώμενους φαντάρους, διαλύοντας οικογένειες και εργασιακές σχέσεις.

Η διάταξη που περιέχεται στη σελίδα 518 του πολυνομοσχεδίου έχει ως εξής:

«Το στοιχείο (α) της παρ. 1 του Κεφαλαίου Β΄του άρθρου 16 του ν.1566/85 αντικαθίσταται ως εξής: Για το συμφέρον της εθνικής οικονομίας και την ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και με δαπάνη του Δημοσίου από σχολείο σε σχολείο σε όλη την επικράτεια ανεξαρτήτως βαθμίδας εκπαίδευσης και οργανικής θέσης με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, ορίζονται η διαδικασία και τα κριτήρια, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η υπεραριθμία στο σχολείο ή στο Δήμο, τα έτη προϋπηρεσίας, η οικογενειακή κατάσταση μεταξύ άλλων καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την διενέργεια των μεταθέσεων». Η διάταξη αυτή αντικαθιστά άρθρο του ν. 1566/85, (Αρ. 16 κεφ Β' Μεταθέσεις) που προέβλεπε πως «1. Οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετατίθενται: α) για το συμφέρον της υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου».