Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου 2012

Τέλος στο ειδικό καθεστώς συνταξιοδότησης των υπαλληλών της Βουλής

Ήδη, με μία από τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που υπογράφηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, οι «εκλεκτοί» της Βουλής στη σύνταξή τους εξισώνονται με τους «κοινούς θνητούς» που....


εργάζονται και συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο! Δηλαδή, για τον υπολογισμό της σύνταξης τους θα λαμβάνεται υπόψιν ο μισθός τακτικού υπαλλήλου Υπουργείου αντίστοιχης κατηγορίας, με τα ίδια έτη υπηρεσίας και όχι ο... δυθεώρητος μισθός που λαμβάνουν (με μεγάλη προσαύξηση μάλιστα προς το τέλος του εργάσιμου βίου για να λαμβάνουν υψηλότερες συντάξεις).

«Για τον υπολογισμό της σύνταξης, τα όρια ηλικίας και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των υπαλλήλων της Βουλής, εφαρμόζονται οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου, κατά περίπτωση, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά για τους τακτικούς υπαλλήλους των Υπουργείων. Ως μισθός για τον υπολογισμό της σύνταξης των ανωτέρω προσώπων λογίζεται ο συντάξιμος μισθός τακτικού υπαλλήλου Υπουργείου αντίστοιχης κατηγορίας, με τα ίδια έτη υπηρεσίας, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά σύμφωνα με τις οικείες συνταξιοδοτικές διατάξεις. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή από 1.1.2013 για όσα από τα αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα υπηρετούν κατά την ημερομηνία αυτή, ανεξαρτήτως του χρόνου θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματός τους. Από την ίδια ημερομηνία καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 3865/2010 (Α΄ 120)» αναφέρει, μεταξύ άλλων, η 2η πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

Ήδη, από το Μαξίμου διαμηνύουν ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει η ώρα και για τους μισθούς των υπαλλήλων της Βουλής...