Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου 2012

Στείλτε στοιχεία, αλλιώς διαθεσιμότητα χωρίς εξαιρέσεις !

Την άμεση αποστολή των στοιχείων για τους εργαζόμενους, που θα τεθούν σε διαθεσιμότητα, ζητάει από τις υπηρεσίες το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Προειδοποιεί, μάλιστα, ότι - αν αυτό δεν γίνει - θα τεθούν όλοι....


οι υπάλληλοι της κάθε υπηρεσίας, που πληρούν τα βασικά κριτήρια, σε καθεστώς διαθεσιμότητας.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι “η παράλειψη των Διευθύνσεων Διοικητικού – Προσωπικού δεν μπορεί να αναστείλει την εφαρμογή του νόμου, ο οποίος ισχύει από τη δημοσίευσή του. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, ως αρμόδιος φορέας, θα προχωρήσει στην ολοκλήρωση της διαδικασίας θέσεως σε διαθεσιμότητα (για τους υπαλλήλους των οποίων καταργήθηκαν οι θέσεις) για όλους τους φορείς, που καταλαμβάνονται από τη ρύθμιση του νόμου.

Για τους φορείς που δεν ανταποκρίθηκαν στις νόμιμες υποχρεώσεις τους, θα λάβει κατανάγκη υπόψη τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του, όπως αυτά έχουν εισαχθεί στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων (Απογραφή) μέχρι σήμερα από τις ίδιες τις υπηρεσίες”.

Συμπληρώνει μάλιστα ότι “η παράλειψη των υπηρεσιών να αποστείλουν στοιχεία θα αποβεί σε βάρος των υπαλλήλων εκείνων, οι οποίοι θα εξαιρούντο από την εφαρμογή του νόμου, είτε επειδή εισήχθησαν στο δημόσιο με διαγωνιστική διαδικασία ή με διαδικασίες για πρόσληψη τακτικού προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ, είτε επειδή ως προς αυτούς συντρέχει προσωπικός λόγος απαλλαγής (υπάγονται δηλαδή στις προνοιακές εξαιρέσεις), δεδομένα, τα οποία μπορούν να εξαχθούν μόνο από τα προσωπικά μητρώα των υπαλλήλων”.