Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012

Ξεναγοί: Καταγγέλουν απορύθμιση του επαγγέλματος

Την απορύθμιση του επαγγέλματος των ξεναγών καταγγέλει με ψήφισμά της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών, τονίζοντας ότι η ριζική τροποποίηση και απορύθμιση της νομοθεσίας περί ξεναγών με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε καταργεί τον....


κλάδο των διπλωματούχων ξεναγών στην Ελλάδα. Στο ψήφισμα τονίζεται ότι απονέμονται πλήρη επαγγελματικά δικαιώματα ξεναγού συλλήβδην σε πτυχιούχους άλλων σχολών και άλλων κρατών, οι οποίοι βαπτίζονται «εν μία νυκτί» ως ξεναγοί της Ελλάδας, με μοναδικό «προσόν» την παρακολούθηση ενός σεμιναρίου λίγων εβδομάδων, χωρίς εξετάσεις πιστοποίησης, που θα διοργανώνεται αορίστως από το υπουργείο Τουρισμού και όχι από τις Σχολές Ξεναγών του κράτους.

Παράλληλα αγνοούνται οι αποφάσεις του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C-154/89, C-180/89 και C-189/89) που αναγνωρίζει ότι το επάγγελμα του ξεναγού εξυπηρετεί επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, ιδίως τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ καταστρατηγείται η Οδηγία 2005/36/ΕΚ (που έχει μεταφερθεί στην ελληνική έννομη τάξη με το Π.Δ. 38/2010), η οποία προβλέπει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων μόνο για όσους ασκούν το ίδιο επάγγελμα και η ευρωπαϊκή τυποποίηση του επαγγέλματος, ιδίως το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15565:2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN), για τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εκπαίδευση των ξεναγών στην Ευρώπη.