Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2012

Μέτρα για τον περιορισμό των ζημιών σε ΔΕΚΟ

Αυστηρές κυρώσεις σε ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ σε περίπτωση οικονομικών αποκλίσεων προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. Ειδικότερα, θα αναστέλλεται η καταβολή των αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ φορέων που δεν επιχορηγούνται από τον...


τακτικό προϋπολογισμό, σε περίπτωση αρνητικής απόκλισης σε τριμηνιαία βάση στα προ φόρων, τόκων και προβλέψεων οικονομικά αποτελέσματά τους, ενώ στην περίπτωση που τα ετήσια αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και προβλέψεων αποκλίνουν σε ποσοστό μεγαλύτερο του 10% σε σχέση με αυτά που έχουν εγκριθεί στον προϋπολογισμό του οργανισμού, τότε η θητεία των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του συγκεκριμένου φορέα λήγει αυτοδίκαια εντός ενός μήνα από τη διαπίστωση της απόκλισης.

Το οικονομικό αποτέλεσμα (ζημία) χρήσης των ΔΕΚΟ και ΝΠΙΔ που υπέβαλαν στοιχεία για το έτος 2013 προβλέπεται σε 348,9 εκατ. ευρώ έναντι 823,7 εκατ. ευρώ το 2012, σημειώνοντας βελτίωση κατά 57,7%.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα προβλέπεται για πρώτη φορά θετικό και διαμορφώνεται σε 261,1 εκατ. ευρώ το 2013, έναντι ελλείμματος 215,4 εκατ. ευρώ το 2012 (βελτίωση κατά 221,2%). Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι και η συνεχιζόμενη βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), το οποίο προβλέπεται να ανέλθει σε 688,9 εκατ. ευρώ στο 2013 έναντι 195,2 εκατ. ευρώ το 2012 (ποσοστό αύξησης 252,9%).

Σημειώνεται πως στόχος της οικονομικής πολιτικής για τις ΔΕΚΟ και τα ΝΠΙΔ που είναι φορείς Γενικής Κυβέρνησης, είναι η βελτίωση του οικονομικού τους αποτελέσματος, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για την αύξηση των εσόδων τους και τη μείωση των δαπανών τους.