Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Τρίτη, 27 Νοεμβρίου 2012

Πρόοδο στο σύστημα φορολογίας έκανε η Ελλάδα

Η Ελλάδα βελτίωσε το φορολογικό της σύστημα, σύμφωνα με τη μελέτη Paying Taxes 2013 που εκπονήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank), το Διεθνή Οργανισμό Χρηματοδότησης (IFC) και σε συνεργασία με την PricewaterhouseCoopers (PwC). Η Ελλάδα βελτίωσε την...


γενική της κατάταξη και εφέτος είναι στην 56η θέση ενώ πέρυσι ήταν στην 79η. Αυτό σημαίνει ότι στη χώρα μας μειώθηκε το διοικητικό κόστος για συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και απλοποιήθηκαν κάποιες διαδικασίες.
Η εν λόγω μελέτη αναφέρει πως συνολικά οι κυβερνήσεις παγκοσμίως, λόγω κρίσης, αναγκάστηκαν να βελτιώσουν τα φορολογικά τους .
Από τον Ιούνιο του 2011 μέχρι τον Μάιο του 2012, 31 οικονομίες συνολικά έχουν πραγματοποιήσει σημαντικά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, για να καταστήσουν ευκολότερη και οικονομικότερη την καταβολή φόρων από τις επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με τη μελέτη, ο μέσος όρος του πραγματικού φορολογικού συντελεστή που καταβάλλουν παγκοσμίως οι επιχειρήσεις σήμερα ανέρχεται σε 44,7% των εμπορικών τους κερδών και η συμμόρφωση τους με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις απαιτεί κατά μέσο όρο 27,2 πληρωμές και 267 ώρες απασχόλησης.
Στα οκτώ χρόνια κατά τα οποία εκπονείται αυτή η μελέτη, ο χρόνος που δαπανά μια επιχείρηση για να εκπληρώσει τις φορολογικές της υποχρεώσεις έχει μειωθεί συνολικά κατά 54 ώρες, σχεδόν δηλαδή κατά επτά εργάσιμες μέρες, και ο αριθμός των πληρωμών έχει μειωθεί κατά τουλάχιστον έξι, ενώ ο πραγματικός φορολογικός συντελεστής έχει μειωθεί σχεδόν κατά 1% σε ετήσια βάση.
Η μελέτη Paying Taxes 2013 ανέλυσε τα φορολογικά καθεστώτα που εφαρμόζονται σε 185 οικονομίες και κατέληξε στη διαπίστωση ότι η πιο συχνή μεταρρύθμιση, η οποία υλοποιήθηκε σε 16 οικονομίες, είναι η εισαγωγή ή η βελτίωση των ηλεκτρονικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται για την συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις.