Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Ενοίκια 24 εκατ. ευρώ το χρόνο καταβάλλει το υπουργείο Εργασίας

Τη μείωση του κόστους λειτουργίας και εξορθολογισμού των δαπανών στέγασης του υπουργείου Εργασίας επιδιώκει το σχέδιο δράσης που εκπονήθηκε με απόφαση του αρμόδιου υπουργού, Γιάννη Βρούτση. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρείται εξέταση όλων.....


των δυνατοτήτων περιορισμού των λειτουργικών δαπανών, η αποτελεσματικότερη διαχείριση των ιδιόκτητων κτιρίων αλλά και η ορθολογικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων το υπουργείο έχει προχωρήσει στις εξής ενέργειες:

• Στην απογραφή όλων των ιδιόκτητων ακινήτων και του καθεστώτος χρήσης τους (ιδιόχρηση, κενό, ενοικιασμένο, καθώς και λοιπά χαρακτηριστικά τους) ώστε να διευκολυνθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες μετεγκατάστασης ή συστέγασης ακόμη και διαφορετικών υπηρεσιών με στόχο την εξοικονόμηση 30% των δαπανών από ενοίκια και τα άλλα συναφή λειτουργικά έξοδα (κοινόχρηστα, φύλαξη, συντήρηση κ.λ.π.)

• Στην απογραφή όλων των ενοικιαζόμενων ακινήτων τα οποία, με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, ανέρχονται σε 835 με συνολική ετήσια δαπάνη 24 εκατ. ευρώ