Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Σηκώνουν μανίκια οι «ράμπο» κατά της διαφθοράς στους εφοριακούς

Συμβούλιο Μεταρρύθμισης, Συντονιστική Επιτροπή και Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην φορολογική διοίκηση συστάθηκε στο υπουργείο Οικονομικών. Στο Συμβούλιο Μεταρρύθμισης για την καταπολέμηση της...


διαφθοράς θα προεδρεύει ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας ως Πρόεδρος και μέλη θα είναι ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών κ. Χρ. Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Οικονομικών κ. Γ. Μαυραγάνης, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κ. Π. Τσακλόγλου και η Γενική Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής κ. Χρ. Παπακωνσταντίνου.

Ως εισηγητής στο συμβούλιο ορίσθηκε ο Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων η πρόσληψη του οποίου όμως εκκρεμεί και μέχρι τον διορισμό του εισηγητής θα είναι ο κ. Μαυραγάνης.

Το Συμβούλιο Μεταρρύθμισης θα συνεδριάζει ανά τρίμηνο και θα αποτελεί το κατευθυντήριο όργανο, για την κατάστρωση και εκπόνηση ολοκληρωμένου σχεδίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς στη φορολογική διοίκηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης.

Της Συντονιστικής Επιτροπής για την καταπολέμηση της διαφθοράς θα προεδρεύει ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων και της Ομάδας Εργασίας για την καταπολέμηση της διαφθοράς θα προεδρεύει η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμμόρφωσης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων κ. Χαρά Μαυρίδου.

Έργο της Συντονιστικής Επιτροπής θα είναι η λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ομαλή πορεία και επιτυχία του έργου, η διασφάλιση της απαραίτητης υποστήριξης για την αποφυγή απόκλισης από το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του, η επίλυση ζητημάτων που ανακύπτουν κατά τη συνεργασία της Ομάδας Εργασίας με τις υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών και η διασφάλιση πρόσβασης της ομάδας αυτής σε πληροφορίες και στοιχεία που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου, καθώς και η υλοποίηση τυχόν διοικητικών αποφάσεων που αφορούν στο έργο.

Έργο της Ομάδας Εργασίας θα είναι η μελέτη, διαμόρφωση, ανάπτυξη και υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε όλο το φάσμα λειτουργιών και διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης.

Τέλος, η Ομάδα Εργασίας θα έχει την συνολική αρμοδιότητα για τη διαχείριση των μεταρρυθμίσεων για την καταπολέμηση της διαφθοράς και, σε τακτική βάση, θα παρακολουθεί την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων των σχεδίων δράσης στους τομείς του νομοθετικού έργου, των θεσμικών αλλαγών, της διαδικασίας εκσυγχρονισμού και της επικοινωνίας.