Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Ευρωπαΐκό σχέδιο δράσης κατά της φοροδιαφυγής

Ένα σχέδιο δράσης για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στην Ε.Ε., παρουσίασε σήμερα η Κομισιόν. Με την επισήμανση ότι εξαιτίας της υφιστάμενης....


κατάστασης, τα κράτη-μέλη έχουν συνολικά απώλεια εσόδων περί το ένα τρισ. ευρώ, η Κομισιόν προωθεί, μεταξύ άλλων, δράσεις κατά των «φορολογικών παραδείσων» και μέτρα που θα κλείσουν τα «παράθυρα» σε όσους εκμεταλλεύονται σήμερα την πολυπλοκότητα και τα κενά των νόμων, καθώς και την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των «27».

Το σχέδιο αυτό παρουσιάζει μια συνολική δέσμη πρωτοβουλιών, για το παρόν και το μέλλον, και αποσκοπεί, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να βοηθήσει τα κράτη -μέλη της Ε.Ε. να διαφυλάξουν τις φορολογικές βάσεις τους και να ανακτήσουν δισεκατομμύρια ευρώ που τους οφείλονται νομίμως.

Ως ένα πρώτο άμεσο μέτρο, η Επιτροπή ενέκρινε επίσης σήμερα δύο συστάσεις, προκειμένου να ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να αναλάβουν άμεση και συντονισμένη δράση όσον αφορά συγκεκριμένα επείγοντα προβλήματα.

Η πρώτη σύσταση προβλέπει μια ισχυρή στάση της Ε.Ε. έναντι των φορολογικών παραδείσων, η οποία υπερβαίνει τα ισχύοντα διεθνή μέτρα. Με τη χρήση κοινών κριτηρίων, τα κράτη μέλη καλούνται να προσδιορίσουν τους φορολογικούς παράδεισους και να τους θέσουν σε εθνικές μαύρες λίστες.

Προβλέπονται επίσης ειδικά μέτρα, σκοπός των οποίων είναι να πεισθούν οι εν λόγω χώρες μη μέλη της ΕΕ να εφαρμόζουν τα ενοποιημένα πρότυπα διακυβέρνησης.

Η δεύτερη σύσταση αφορά τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό. Προτείνει τρόπους για την αντιμετώπιση των νομικών τεχνικών λεπτομερειών και των «παραθύρων», που ορισμένες εταιρείες εκμεταλλεύονται για να αποφύγουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

Τα κράτη- μέλη ενθαρρύνονται να βελτιώσουν τις συμβάσεις τους περί διπλής φορολογίας, ώστε να αποφεύγεται η απουσία φορολόγησης.

Είναι, επίσης, σκόπιμο να υιοθετήσουν έναν κοινό γενικό κανόνα απαγόρευσης καταχρήσεων, που θα τους επιτρέπει να αντιλαμβάνονται τυχόν τεχνάσματα με σκοπό τη φοροδιαφυγή, να αγνοούν τα επίπλαστα στοιχεία και να φορολογούν βάσει της πραγματικής οικονομικής υπόστασης.

Άλλες πρωτοβουλίες που προβλέπονται στο σχέδιο δράσης, περιλαμβάνουν την εκπόνηση κώδικα φορολογουμένων, την καθιέρωση αριθμού φορολογικού μητρώου Ε.Ε., την επανεξέταση των διατάξεων βασικών οδηγιών της ΕΕ κατά των καταχρήσεων και τη θέσπιση κοινών κατευθυντηρίων γραμμών για τον εντοπισμό των χρηματικών ροών.

Προκειμένου να βελτιωθούν περαιτέρω οι εργασίες στην Ε.Ε. σχετικά με τον επιζήμιο φορολογικό ανταγωνισμό, τα κράτη μέλη καλούνται να δώσουν νέα ώθηση στις εργασίες σχετικά με τον κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ, για τη φορολογία των επιχειρήσεων.

Εάν δεν συμφωνηθούν λύσεις για την άρση συγκεκριμένων αναντιστοιχιών και δεν εφαρμοστούν έγκαιρα και αποτελεσματικά, η Επιτροπή, εφόσον απαιτείται, θα υποβάλει νομοθετικές προτάσεις για την ανάληψη δράσης.

Συνιστάται, επίσης, να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής του κώδικα δεοντολογίας, ώστε να συμπεριλάβει ειδικά φορολογικά καθεστώτα για εύπορους ιδιώτες.
Αυτό το πρόγραμμα δράσης θα αποτελέσει ισχυρή συνεισφορά της ΕΕ στη διεθνή συζήτηση για τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή, ιδίως στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ και της G20.

Ως εκ τούτου, θα στηρίξει τη θέση της Ε.Ε. στις προσπάθειες για την προώθηση υψηλότερων προτύπων χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τομέα παγκοσμίως.

«Περίπου ένα τρισεκατομμύριο ευρώ χάνεται κάθε χρόνο στην Ε.Ε., λόγω της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Αυτό δεν αποτελεί μόνο σκανδαλώδη απώλεια των τόσο απαραίτητων εσόδων, αλλά και απειλή κατά της φορολογικής δικαιοσύνης», επισήμανε ο αρμόδιος για θέματα φορολογίας Επίτροπος Α. Σεμέτα και πρόσθεσε:

«Μολονότι τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν αυστηρότερα εθνικά μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, οι μονομερείς λύσεις από μόνες τους δεν αποδίδουν. Σε μια ενιαία αγορά, σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, οι εθνικές αναντιστοιχίες και τα «παραθυράκια» αποτελούν παιχνίδια στα χέρια εκείνων που επιδιώκουν να διαφεύγουν από τη φορολόγηση. Μια ισχυρή και συνεκτική θέση της ΕΕ κατά των φοροφυγάδων, και εκείνων που τους διευκολύνουν, είναι επομένως ουσιαστικής σημασίας».