Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Η Ελλάδα είναι χειρότερη για επενδύσεις ακόμη και από τη Γκάνα

Χειρότερη και από την Γκάνα είναι η Ελλάδα για επιχειρηματικά σχέδια και επενδύσεις, σύμφωνα παγκόσμια έρευνα για την επιχειρηματικότητα που διεξήγαγε η Ο.Ε.Σ.Υ.Ν.Ε. σε συνεργασία με το Kauffmann Foundation και τη συμβουλευτική εταιρία....


Μonitor Group και η οποία παρουσιάστηκε πλαίσιο της Παγκόσμιας Εβδομάδας Επιχειρηματικότητας. Με βάση τα ευρήματα της έρευνας και όπως προέκυψε από τις απαντήσεις των ερωτώμενων, η Ελλάδα συγκέντρωσε το χειρότερο σκορ (46,2) στο σύνολο των 34 χωρών και βρέθηκε κάτω από τη Βενεζουέλα, την Ουκρανία, τη Γκάνα, κλπ.

Βασικός στόχος της έρευνας που διενεργήθηκε σε 34 χώρες, ήταν να συγκεντρώσει τις απόψεις των επιχειρηματιών σχετικά με το κατά πόσο ευνοϊκό είναι το επιχειρηματικό σκηνικό για την προώθηση αλλά και την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι περισσότεροι ερωτώμενοι- επιχειρηματίες προέρχονται απ'την Ελλάδα.
Πιο συγκεκριμένα, οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν για το κατά πόσο ισχύουν στη χώρα τους, οι παράγοντες που θεωρούνται πρωταρχικοί για την προώθηση του επιχειρείν, όπως η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, τα φορολογικά κίνητρα, η καλλιέργεια επιχειρηματικών δεξιοτήτων και η ενστάλαξη επιχειρηματικής κουλτούρας στην κοινωνία.

Παρακάτω παρατίθενται τα ενδιαφέροντα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των Ελλήνων ερωτώμενων:

∙ Αναφορικά με την ερώτηση για την δυνατότητα πρόσβασης στη χρηματοδότηση: «Υπάρχουν επαρκείς πηγές κεφαλαίου για την έναρξη ή την προώθηση μιας επιχειρηματικής ιδέας», μόλις το 10% των Ελλήνων επιχειρηματιών έδωσαν θετική απάντηση και το 79% αρνητική, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό αρνητικών απαντήσεων διαμορφώθηκε στο 38% στη Λιθουανία, στην Τουρκία και στη Ρουμανία στο 45% και στη Γερμανία στο 32% .
∙ Στην ερώτηση: «στις νέες και ανερχόμενες επιχειρήσεις παρέχονται φορολογικά κίνητρα για την εμπορική αξιοποίηση της έρευνας», μόλις το 12% των Ελλήνων ερωτώμενων απάντησε θετικά και αρνητικά το 83%, ένα από τα υψηλότερα αρνητικά ποσοστά, μεταξύ των συμμετεχουσών χωρών (Τουρκία 37%, Ηνωμένο Βασίλειο 57%, Ουκρανία 80% και Πολωνία 71%).
∙ Στην ερώτηση εάν «η ανώτατη εκπαίδευση προσφέρει επαρκείς γνώσεις για την επιχειρηματικότητα και τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης» και πάλι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων ερωτώμενων απάντησε αρνητικά (79%) και μόλις το 9% θετικά.

∙ Στην τελευταία ερώτηση με θέμα την ατομική προσπάθεια, «οι συμπολίτες σας στηρίζουν την ιδιωτική πρωτοβουλία στην επαγγελματική επιτυχία» μόλις το 14% των ερωτώμενων απάντησε θετικά και το 53% αρνητικά. Τα αντίστοιχα ποσοστά σε άλλες χώρες: στη Ρωσία το 77% του ερωτώμενου πληθυσμού απάντησε θετικά, ενώ μόλις το 16% αρνητικά˙ 70% των ερωτώμενων Ουκρανών απάντησαν θετικά και το 25% αρνητικά, ενώ το ποσοστό αυτών που απάντησαν θετικά στην Ανδόρα είναι 14% έναντι 67% που απάντησαν αρνητικά.

Αξίζει ακόμη να αναφερθούν τα στοιχεία της έρευνας που αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα:

∙ Στη χώρα μας λειτουργούν 725.000 ΜΜΕ,
∙ απασχολούν σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους δηλαδή περίπου το 85% των ελλήνων εργαζόμενων,
∙ η Ελλάδα κατέλαβε την 21η θέση μεταξύ των 25 χωρών της ΕΕ στην δημιουργία νέων επιχειρήσεων το 2007,
∙ το 2010 η συμβολή των ΜΜΕ στο ΑΕΠ της χώρας ήταν 47 δισεκατομμύρια ευρώ δηλαδή 17,3% του ΑΕΠ,
∙ το 2010 η Ελλάδα είχε 7 χρεοκοπίες ανά 10.000 επιχειρήσεις όταν ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 68.

Όπως αναφέρεται καταληκτικά στα αποτελέσματα, αυτό που κοστίζει περισσότερο στο ελληνικό επιχειρείν, περισσότερο και από την πρόσβαση στη χρηματοδότηση κεφαλαίων, είναι η έλλειψη ρίσκου και επιχειρηματικής κουλτούρας.