Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Παρασκευή, 30 Ιουλίου 2010

Έλεγχος στους γιατρούς

Τέλος στην αλόγιστη συνταγογράφηση γιατρών και φαρμακοποιών θέτει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς από εδώ και στο εξής θα καθίσταται υποχρεωτική η αναγραφή του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) όλων των γιατρών και φαρμακοποιών στα συνταγολόγια των ασφαλιστικών οργανισμών.

Η απόφαση ελήφθη μετά από σχετικό αίτημα του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ενώ στη σχετική απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα τονίζεται ότι η.. "η προσωπικότητα ιατρών και φαρμακοποιών δεν θίγεται υπέρμετρα από την υποχρεωτική αναγραφή του ΑΜΚΑ στα συνταγολόγια των ασφαλιστικών οργανισμών, καθόσον από την αναγραφή αυτή δύναται μεν να αποκαλυφθεί η ηλικία τους, αλλά σαφώς σε περιορισμένο αριθμό χρηστών και με αρμοδιότητες και έννομα συμφέροντα, που πηγάζουν ευθέως από ρητές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας".

Στην ανακοίνωση επίσης αναφέρεται ότι: "Η μοναδικότητα του ΑΜΚΑ και οι εξαιρετικά δυσμενείς δημοσιονομικές συνθήκες της χώρας δικαιολογούν την άμεση εφαρμογή του, όχι μόνο για την ταυτοποίηση των ασφαλισμένων, συνταξιούχων και εργαζομένων, αλλά και για το συναφή σκοπό του ελέγχου των δημοσίων δαπανών υγείας".

Ακόμη, τονίζεται ότι "η αναγραφή του ΑΜΚΑ αποσκοπεί στην απλούστευση της λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων των ασφαλιστικών οργανισμών, στην ευχερέστερη και πληρέστερη παρακολούθηση των φαρμακευτικών δαπανών, στην καταπολέμηση της αλόγιστης συνταγογράφησης και στην εξοικονόμηση δημοσίων πόρων με τη μείωση των δημοσίων δαπανών, από την οποία εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό η ίδια η βιωσιμότητα του εθνικού συστήματος κοινωνικών ασφαλίσεων και του εθνικού συστήματος υγείας".

Τέλος, αναφέρει η Αρχή, ότι η Πολιτεία πρέπει να μελετήσει μεθόδους για την κωδικοποίηση του ΑΜΚΑ, έτσι ώστε να μην αποκαλύπτεται η ηλικία των γιατρών και φαρμακοποιών.
Μίκα Κοντορούση