Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010

Πρόγραμμα για νέους άνεργους

Το φιλόδοξο πρόγραμμα για νέους ανέργους 16-24 ετών, για πρόσληψη σε ιδιωτικές εταιρίες με επιδότηση 100% των εργοδοτικών εισφορών, ξεκινά από σήμερα με την υποβολή των αιτήσεων για ένταξη στη διαδικασία.

Το πρόγραμμα στηρίζεται στην επιδότηση της εισφοράς του νέου εργαζόμενου στην επιχείρηση για 6 έως 12 μήνες προκειμένου να λάβει την απαραίτητη ειδίκευση και κατόπιν φιλοδοξεί στην μετατροπή της σύμβασης μαθητείας σε σύμβαση εργασίας. Κατά την μαθητεία, ο νεοπροσλαμβανόμενος θα λαμβάνει το 80% του κατώτατου μισθού ή ημερομισθίου και προβλέπεται η επέκταση για επιπλέον 12 μήνες, εάν η σύμβαση μαθητείας μετατραπεί σε...

σύμβαση εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος είναι δύο έτη (2010-2012) και έχει προϋπολογισμό 53,9 εκ. ευρώ.

Οι προϋποθέσεις ένταξης
Για να ενταχθεί ένας νέος άνεργος στο πρόγραμμα πρέπει:
- Να είναι νεοεισερχόμενος στην αγορά εργασίας, ηλικίας 16 - 24 ετών και να μην έχει ασφαλισθεί για περισσότερες από εκατόν πενήντα (150) ημέρες ασφάλισης.
- Να έχει την ιδιότητα του άνεργου και να διαθέτει δελτίο ανεργίας σε ισχύ.
- Να είναι Έλληνας πολίτης ή πολίτης άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενής που έχει δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.
- Να έχει συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχει συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

Οι άνεργοι που εντάσσονται στο πρόγραμμα δεν πρέπει να έχουν εργαστεί στην ίδια επιχείρηση το τελευταίο 12μηνο πριν την ημερομηνία υπαγωγής της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Για τις επιχειρήσεις
Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, υπό τις εξής προϋποθέσεις:
- Δεν έχουν προβεί, κατά τη διάρκεια του εξαμήνου πριν την αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα, σε μείωση προσωπικού λόγω καταγγελίας σύμβασης εργασίας εκτός αν οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αποδεικνύεται με δικαιολογητικά (διαφορετικά θα πρέπει να έχει γίνει αντικατάσταση πριν την υποβολή της αίτησης).
- Δεν χαρακτηρίζονται ως προβληματικές επιχειρήσεις.
- Δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις, όπως για παράδειγμα, τα νυχτερινά κέντρα, επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους μετά τις 10 το βράδυ, εταιρίες ασφαλείας ή υπηρεσιών καθαριότητας, αλιείας, γεωργικών προϊόντων ή μεταποίησης.

Τις λεπτομέρειες για την υπαγωγή στο πρόγραμμα νέων ανέργων και επιχειρήσεων μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα:
http://www.espa.gr/el/Pages/staticOPHumanResourcesDevelopment.aspx
news247