Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Πέντε φορείς του Δημοσίου δεν έδωσαν οικονομικά στοιχεία το Μάιο

Πέντε από τους περίπου 500 φορείς και Νομικά Πρόσωπα τα οποία υπάγονται στην Γενική Κυβέρνηση δεν απέστειλαν οικονομικά στοιχεία για το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών, όλα τα νομικά πρόσωπα που περιλαμβάνονται...


στην Κεντρική Κυβέρνηση, τους Ο.Τ.Α. και τους Ο.Κ.Α προσδιορίζονται από το Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης που τηρείται με ευθύνη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, θα πρέπει να υποβάλλουν κάθε μήνα κατάσταση με τα οικονομικά τους στοιχεία. Η κατάσταση αυτή επέχει θέση βεβαίωσης, αποτελεί δικαιολογητικό για την καταβολή της επιχορήγησης και ισχύει μέχρι την 31/07/2011.