Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2011

Μέτρα λιτότητας και στις Βρυξέλλες

Μετά τις πρόσφατες πολεμικές για τις υψηλές αμοιβές των εργαζομένων στα κοινοτικά όργανα και θεσμούς στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχεδιάζει την κατάργηση του 5% των θέσεων εργασίας, την αύξηση των ωρών εργασίας και την άνοδο της ηλικίας συνταξιοδότησης στους υπαλλήλους της ΕΕ, σε μία...


προσπάθεια επιβολής μέτρων λιτότητας... Πρόκειται για μέτρα που αποτελούν μέρος των προτάσεων για τον επόμενο προϋπολογισμό της Ένωσης για την περίοδο 2014 - 2020 που παρουσιάσθηκαν χθες το βράδυ από τις Βρυξέλλες.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται να μειωθεί κατά 5% το δυναμικό όλων των θεσμών, υπηρεσιών και οργάνων της ΕΕ, οι οποίοι απασχολούν συνολικά περίπου 50.000 εργαζομένους, προκειμένου να παγώσει το μερίδιο των διοικητικών δαπανών στον προϋπολογισμό (5,7%).

Προτείνεται επίσης μια μεταρρύθμιση του καθεστώτος των εργαζομένων που θα ενσωματώνει μια αύξηση των ωρών εργασίας από 37,5 ώρες σε 40 ώρες την εβδομάδα, την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 63 στα 65 χρόνια, καθώς και τον περιορισμό των διαφόρων πλεονεκτημάτων που συνδέονται με το καθεστώς των "εκπατρισμένων" και τα οποία απολαμβάνουν οι εργαζόμενοι της ΕΕ στις Βρυξέλλες: οι άδειες θα περιοριστούν και η φορολόγησή τους, που είναι σήμερα πολύ ευνοϊκή, θα αυξηθεί.

Τέλος, θα αναθεωρηθεί ο τρόπος υπολογισμού των μισθολογικών αυξήσεων ώστε να τεθούν ανώτατα όρια. Το τρέχον σύστημα αποτέλεσε πέρυσι αντικείμενο έντονης πολεμικής ανάμεσα στην Επιτροπή και τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, η οποία κατέληξε ενώπιον των δικαστηρίων. Τα κράτη έκριναν υπερβολικό ένα αίτημα των Βρυξελλών για αυξήσεις 3,7% σε περίοδο λιτότητας, ενώ η Επιτροπή υποστήριζε πως εφάρμοζε απλώς τους κανονισμούς.

Σημειώνεται πως οι αυξήσεις υπολογίζονται μηχανικά με βάση την εξέλιξη των μισθών στο δημόσιο τομέα οκτώ κρατών (που αντιπροσωπεύουν το 76% του ΑΕΠ της ΕΕ), καθώς και βάσει του πληθωρισμού στις Βρυξέλλες. Οι λειτουργοί της ΕΕ ξεκινούν με βασικό ακαθάριστο μηνιαίο μισθό 2.550 ευρώ, στον οποίο προστίθενται διάφορα επιδόματα, όμως οι καλύτερα αμειβόμενοι παίρνουν μηνιαίους βασικούς μισθούς περίπου 17.000 ευρώ.