Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Κυριακή, 11 Νοεμβρίου 2012

Σε… λουκέτο οδηγείται και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Μετά τους Δήμους και τις Περιφέρειες, σήμα κινδύνου για διακοπή της λειτουργίας του σε περίπτωση απολύσεων εργαζομένων εκπέμπει και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Η Σύγκλητος με ομόφωνο....


ψήφισμά της τάσσεται κατά των απολύσεων και προσθέτει ότι σε καμία περίπτωση το Πανεπιστήμιο δεν θα συνεργήσει σε μηχανισμούς απόλυσης εργαζομένων στα Πανεπιστήμια. Τα προβλήματα που θα προκύψουν στη λειτουργία των ΑΕΙ, από τις απολύσεις προσωπικού, είναι ιδιαίτερα σημαντικά, όπως προκύπτει από το ψήφισμα της Συγκλήτου. Συγκεκριμένα υποστηρίζεται ότι εφόσον τα ψηφισθέντα μέτρα εφαρμοσθούν στα Πανεπιστήμια, τότε θα οδηγήσουν με απόλυτη βεβαιότητα στην πλήρη αδυναμία και διακοπή της λειτουργίας τους, ιδιαίτερα των Περιφερειακών. Και αυτό γιατί, όπως προστίθεται, το 60% των διοικητικών υπαλλήλων τους ανήκει στην κατηγορία του προσωπικού με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, σύμφωνα με το «μνημόνιο 3», προβλέπεται να καταργηθούν οι οργανικές θέσεις. «Πρέπει να επισημανθεί- σημειώνει η Σύγκλητος – ότι η ειδική διαδικασία επιλογής της παραπάνω κατηγορίας προσωπικού για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων έχει εγκριθεί από το ΑΣΕΠ, ενώ παράλληλα, θα οδηγούσε σε πρωτοφανείς αδικίες μεταξύ των εργαζομένων με παρόμοια ουσιαστικά και τυπικά προσόντα».

Η Σύγκλητος, θέτει ένα ακόμη ζήτημα, τονίζοντας ότι η κατάργηση των οργανικών θέσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), για συγκεκριμένες ειδικότητες προϋποθέτει μια σειρά συνθηκών που δεν ισχύουν για το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Συνεχίζοντας αναφέρει ότι βρίσκεται «σε διαρκή επαγρύπνηση ώστε να προφυλάξει το προσωπικό του Ιδρύματος από κάθε αυθαιρεσία σε βάρος του ιδίου, αλλά και του Ιδρύματος γενικότερα». Καταλήγοντας προσθέτει ότι στηρίζει το δικαίωμα των εργαζομένων για εργασία και αξιοπρεπή διαβίωση, καθώς και το δικαίωμα του ελληνικού λαού για ένα δημόσιο και δωρεάν πανεπιστήμιο.