Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Απόλυτο μονοπώλιο στον ΟΠΑΠ και το διαδικτυακό στοίχημα από 1/1/2013

ΚΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΗΘΕΙ
Το News247 έχει στην κατοχή του και παραθέτει αποσπάσματα από την τροποποίηση - κατάργηση της νομοθεσίας περί ΟΠΑΠ που θα περιλαμβάνεται στο φορολογικό νομοσχέδιο και αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή και να ψηφιστεί μέσα στον....


Δεκέμβριο. Mε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις το απόλυτο μονοπώλιο του στοιχήματος του ΟΠΑΠ, θωρακίζεται μέχρι και την 12η Οκτωβρίου του 2020. Η τροπολογία που αναμένεται να κατατεθεί προς ψήφιση την επόμενη εβδομάδα, ακυρώνει όλες τις μεταβατικές διατάξεις βάσει των οποίων 24 εταιρείες στοιχήματος είχαν την δυνατότητα λειτουργίας μέχρι και την προκήρυξη αδειών (οι οποίες τελικά δεν αναμένεται να δοθούν πριν το 2020).

H τροπολογία εκτείνεται σε 17 σελίδες και αλλάζει ολοκληρωτικά τόσο τον τρόπο λειτουργίας του διαδικτυακού στοιχήματος όσο και την ίδια την λειτουργία του οργανισμού, καθώς καταργούνται μια σειρά από αποφάσεις και υφιστάμενες υποχρεώσεις.

Οι όροι για την ιδιωτικοποίηση του ΟΠΑΠ

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η δυνατότητα της ΕΕΕΠ να αποφασίσει ουσιαστικά για τον τελικό αγοραστή του οργανισμού, καθώς τις παρέχονται υπερεξουσίες.
"Για την έγκριση της άμεσης ή έμμεσης αλλαγής ελέγχου κατά τα ανωτέρω, η ΕΕΕΠ, προκειμένου να διασφαλίσει τη χρηστή διοίκηση της ΟΠΑΠ, λαμβάνοντας υπόψη την ενδεχόμενη επιρροή του υποψήφιου αγοραστή στην ΟΠΑΠ, αξιολογεί την καταλληλότητα του υποψήφιου αγοραστή με βάση το σύνολο των ακόλουθων στοιχείων:
ι) τη φήμη του υποψήφιου αγοραστή
ιι) τη φήμη και την εμπειρία οποιουδήποτε προσώπου το οποίο θα διευθύνει τις δραστηριότητες της ΟΠΑΠ κατόπιν της προτεινόμενης απόκτησης ελέγχου... "

Ερωτηματικά, ωστόσο προκαλεί η ασάφεια με την οποία είναι διατυπωμένος ο νόμος για το πώς μπορεί μια επιτροπή να κρίνει ποια φήμη υποψήφιου αγοραστή είναι η πιο αξιόπιστη ώστε να ληφθεί υπόψη σε μια πιθανή συμφωνία.
Επιπλέον, είναι φανερό ότι η ΕΕΕΠ, αποκτά υπερεξουσίες, καθώς θα είναι η επιτροπή που θα έχει λόγο σε κάθε κρίσιμη απόφαση, για το πώς θα λειτουργούν τα τυχερά παιχνίδια στο διαδίκτυο και φυσικά για τη χορήγηση των σχετικών αδειών.

Συγκεκριμένα, σε ένα κρίσιμο σημείο της τροπολογίας αναφέρεται πως η παράγραφος 3 του αρθρου 45 του ν. 4002/2011 (Α΄180) αντικαθίσταται ως εξής:
" Με απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται, λαμβανομένης υπόψη της Ευρωπαϊκής και διεθνούς εμπειρίας, οι όροι και οι προυποθέσεις βάσει των οποίων η ΕΕΕΠ χορηγεί τις άδειες διενέργειας τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, τα είδη των τυχερών παιγνίων, ο αριθμός και η διάρκεια των αδειών αυτών, τα χαρακτηριστικά, οι υποχρεώσεις, οι δεσμεύσεις, οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις που αφορούν τους κατόχους άδειας, το ύψος των τελών χορήγησης των αδειών καθώς και το είδος και το ύψος των απαιτουμένων εγγυήσεων καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

Στα τυχερά παίγνια που θα αδειοδοτηθούν κατά τα ανωτέρω δεν περιλαμβάνονται τα παίγνια η εκμετάλλευση των οποίων έχει παραχωρηθεί κατ' αποκλειστικότητα στην ΟΠΑΠ ΑΕ δυνάμει της απο 15.12.2000 σύμβασης, όπως ισχύει και της παραγράφου 2α του άρθρου 27 του ν. 2843/2000, και στην ΟΔΙΕ ΑΕ, παίγνια παρόμοια με τα παραπάνω, καθώς και παίγνια η διεξαγωγή των οποίων ρυθμίζεται με τις διατάξεις της παραγράφου 10 της με αριθμό 010010/4-11-2011 απόφασης του Υπουργείου Οικονομικών ( Β' 2503) και της απο 04.11.2011 σύμβασης μεταξύ της ΟΠΑΠ και του Ελληνικού Δημοσίου. Ειδικότερα, μέχρι την 12η Οκτωβρίου 2020 μπορούν να χορηγηθούν άδειες μόνο για τυχερά παίγνια τύπου καζίνο το αποτέλεσμα των οποίων δεν παράγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών, όπως ενδεικτικά αγώνας ( τουρνουα) πόκερ".

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η παράγραφος που καθορίζει την αποζημίωση των πρακτόρων η οποία και θα συμφωνείται συμβατικά μεταξύ της ΟΠΑΠ και των πρακτόρων, αλλά και σειρά καταργήσεων επιχορηγήσεων όπως η επιχορήγηση στην Δ' Εθνική κατηγορία, η κατάργηση της απόδοσης ποσοστών από ΠΡΟ-ΠΟ σε ΠΑΕ, η κατάργηση των επιχορηγήσεων προς τα τμήματα Αμειβομένων Αθλητών κτλ.