Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Ανακαλούνται συντάξεις! Ποιες κατηγορίες αφορά;

Στην ανάκληση των συντάξεων που έχουν χορηγηθεί με την αναγνώριση χρόνου πλασματικής ασφάλισης μεγαλύτερου από αυτόν που προβλέπει ο νόμος, (ν. 3996/2010), προχωρεί, με «ορθή επανακοινοποίηση» του


προηγούμενου εγγράφου της (Σ40/303/26.11.2012), η Γενική Διεύθυνση Κοινωνικών Ασφαλίσεων του ΙΚΑ.

Σύμφωνα με το έγγραφο, στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί αποφάσεις συνταξιοδότησης με υπέρβαση του «κατά περίπτωση ανώτατου ορίου αναγνωριστέου χρόνου» πρέπει να ανακληθούν και στη συνέχεια, είτε να απορριφθεί το αίτημα συνταξιοδότησης ελλείψει χρονικών προϋποθέσεων είτε -έπειτα από γραπτή συναίνεση του ενδιαφερομένου- να ξεκινήσει προαιρετική ασφάλιση από την ημερομηνία της αίτησης για συνταξιοδότηση προκειμένου να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις.

Για να ξεκινήσει όμως η προαιρετική ασφάλιση ή για να εκδοθεί νέα απόφαση συνταξιοδότησης θα πρέπει, σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, να έχει προηγηθεί εξόφληση των συντάξεων που πρέπει να επιστραφούν.

Τα ποσά που καταβλήθηκαν θα πρέπει να επιστραφούν ακόμη και στις περιπτώσεις που απορριφθεί η αίτηση συνταξιοδότησης και δεν υπάρχει η δυνατότητα της συμπλήρωσης των προϋποθέσεων με προαιρετική ασφάλιση όπως συμβαίνει για παράδειγμα λόγω ύπαρξης ποσοστού αναπηρίας 67%.

Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους να αναγνωρίσουν πλασματικούς χρόνους με ή χωρίς καταβολή εισφορών, προκειμένου να κατοχυρώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή να προσαυξήσουν το ποσό της σύνταξής με τις ηλικιακές προϋποθέσεις που διαμορφώνονται και ισχύουν από 01/01/2011 και μετά.

Οι χρόνοι που μπορούν να αναγνωρισθούν ως πλασματικοί, αφορούν: στρατιωτική θητεία, σπουδές, χρόνο που αντιστοιχεί στον αριθμό των παιδιών που αποκτήθηκαν οποτεδήποτε, ανεργία (μετά την υπαγωγή για πρώτη φορά στην ασφάλιση), απεργία, γονική άδεια ανατροφής (που χορηγείται από τον εργοδότη), επιδοτούμενη τακτική ανεργία και επιδοτούμενη ασθένεια, κύηση και λοχεία, χρόνος φυλάκισης.

Πλασματικούς χρόνους δεν μπορούν να αναγνωρίσουν όσοι έχουν ασφαλισθεί για πρώτη φορά από το 1993 εκτός από τις περιπτώσεις μητέρων ανηλίκων τέκνων που συμπληρώνουν τις 6000 ημέρες ασφάλισης από την 1/1/2013 Το ανώτατο όριο πλασματικού χρόνου, που μπορεί να αναγνωρισθεί, ποικίλει από 4 έως 7 έτη, ανάλογα με το έτος του οποίου τις προϋποθέσεις επιθυμεί να κατοχυρώσει ο ασφαλισμένος για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Στους πλασματικούς χρόνους δεν συνυπολογίζονται ο χρόνος πραγματικής εργασίας και ασφάλισης στο Δημόσιο, ο χρόνος ασφάλισης στην αλλοδαπή, και ο χρόνος που αφορά το προσωπικό της «Α.Ε. Εταιρεία Τροχαίου Υλικού» για τον οποίο ο Ο.Α.Ε.Δ. καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη και εργαζόμενου.