Γίνε μέλος στην παρέα μας στο Facebook. Απλά κάνε Like!!

Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2012

Μέτρα για απλούστευση διαδικασιών ΕΣΠΑ και ταχύτερη απορρόφηση κονδυλίων

Μέτρα για την απλούστευση των διαδικασιών του ΕΣΠΑ, την επιτάχυνση της απορρόφησης των ευρωπαϊκών κονδυλίων και την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (με τη χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης με....


επιδοτούμενο επιτόκιο) προβλέπει μεταξύ άλλων η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που εξέδωσε το Υπουργικό Συμβούλιο.

Σε ό,τι αφορά το ΕΣΠΑ, καταργείται πάνω από το 60% των απαιτούμενων υπογραφών για τη διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Αναφορικά με τους διαγωνισμούς που αφορούν σε προμήθειες υλικών και υπηρεσίες, θα συγχωνεύονται τα στάδια της υποβολής δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς, όπως επίσης τα στάδια αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και κατακύρωσης του διαγωνισμού.

Παράλληλα, οι αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων θα πρέπει να συνοδεύονται από παράβολο υπέρ του δημοσίου ύψους 1% επί του προϋπολογισμού του διαγωνισμού, με ανώτατο όριο τις 50.000€.

Κεφάλαια κίνησης από το ΕΤΕΑΝ

Με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου, θεσπίζονται και οι προϋποθέσεις προκειμένου να χορηγούνται κεφάλαια κίνησης στις επιχειρήσεις από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ).

Εντός των επόμενων εβδομάδων, αποδεσμεύονται κονδύλια ύψους 170 εκατομμυρίων ευρώ από το ΕΣΠΑ που ήταν δεσμευμένα στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας του ΕΤΕΑΝ, σε προγράμματα με χαμηλή ή μηδενική απορροφητικότητα. Με τα κονδύλια αυτά, θα προκηρυχθεί νέο πρόγραμμα για χορήγηση δανείων κεφαλαίου κίνησης, από τις τράπεζες που θα ενδιαφερθούν.

Με Κοινή Υπουργική Απόφαση που θα τεθεί άμεσα σε ισχύ, δίνεται η δυνατότητα να επεκταθεί από τις τράπεζες η αποπληρωμή των δανείων που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση του ΕΤΕΑΝ μέχρι το Μάιο του 2014.

Τα κεφάλαια ΟΤΕ και ΕΛΤΑ

Στην πράξη νομοθετικού περιεχομένου περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις που αφορούν σε εκκρεμή ζητήματα του ομίλου ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, αλλά και σε ζητήματα της ταχυδρομικής αγοράς. Οι ρυθμίσεις τόσο για τον ΟΣΕ όσο και για τα ταχυδρομεία αποσκοπούν στη διευθέτηση εκκρεμών ζητημάτων, προκειμένου να προχωρήσει ταχύτερα η αποκρατικοποίηση των ΕΛΤΑ αλλά και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και της Rosco (εταιρεία συντήρησης τροχαίου υλικού ΟΣΕ).

Αναλυτικά, η Rosco θα απορροφήσει τον κλάδο συντήρησης του τροχαίου υλικού του ΟΣΕ (Γενική Διεύθυνση Συντήρησης Τροχαίου Υλικού), ενώ θα μπορεί να παρέχει σε τρίτους υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής τροχαίου υλικού.

Το σύνολο των μετοχών, και κατ' επέκταση της ακίνητης περιουσίας της ΓΑΙΑ ΟΣΕ, μεταφέρεται στο δημόσιο ως αντάλλαγμα για την ανάληψη του χρέους του ΟΣΕ.

Σε ό,τι αφορά τα ΕΛΤΑ, έχει κριθεί απαραίτητος ο διαχωρισμός του Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου των ΕΛΤΑ από την οργανωτική δομή της εταιρείας, προκειμένου το εν λόγω μουσείο να παραμείνει στο Δημόσιο. Με τις ρυθμίσεις που εισάγονται μεταφέρεται το Φιλοτελικό Μουσείο ως υπηρεσία από τα ΕΛΤΑ στο υπουργείο Ανάπτυξης, και ειδικότερα στη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.